Konwój

GRUPY KONWOJOWE

Mając na uwadze oczekiwania naszych Klientów zapewniamy usługę konwoju wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych. Profesjonalna i nowoczesna Sieć Grup Konwojowych całej Grupy Kapitałowej gwarantuje naszym Klientom wykonanie usługi na najwyższym poziomie oraz zapewnia bezpieczeństwo powierzonego mienia.

Naszym atutem jest to iż zapewniamy obsługę transportów na terenie całej Unii Europejskiej. Według potrzeb naszych Klientów konwoje dzielimy na:

  • transport wartości pieniężnych,
  • transport kruszyw,
  • transport dzieł sztuki i przedmiotów wartościowych,
  • przewóz rzeczy i substancji niebezpiecznych.

Posiadamy specjalistyczne opancerzone samochody do transportu wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Nasze bankowozy spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Wyposażenie Grupy Konwojowej to:

  • samochody przystosowane do przewożenia wartości,
  • odpowiednie środki łączności przewodowej i bezprzewodowej zapewniające optymalny kontakt z Centrum Operacyjnym oraz załogami interwencyjnymi,
  • broń palna,
  • kamizelki kuloodporne,
  • środki przymusu bezpośredniego,
  • inne stosowne środki ochrony osobistej.

Nasi konwojenci podlegają okresowym szkoleniom m.in. z zakresu jazdy ofensywnej, strzelań sytuacyjnych, technik negocjacji, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wielu innych, koniecznych przy realizacji zleconych im zadań. Elastyczne podejście do Klienta gwarantuje pełną satysfakcję.