Wideo weryfikacja

Skuteczność systemów alarmowych opiera się nie tylko na profesjonalnym sprzęcie, ale także na szybkiej reakcji, adekwatnej do stwierdzonego zagrożenia. Usługą znacznie poprawiającą stan bezpieczeństwa chronionych obiektów jest wideo weryfikacja, którą oferujemy naszym klientom.

Polega ona na sprawdzeniu zgłoszonego sygnału alarmowego, z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego, zainstalowanego w obiekcie. Dzięki temu możliwa jest wczesna identyfikacja zagrożenia, bez konieczności wizyty w chronionym budynku. Pracownik stacji monitorowania alarmów, zauważając sygnał przychodzący z konkretnego obiektu, weryfikuje z wykorzystaniem kamer czy istotnie doszło do włamania lub napadu, a następnie podejmuje odpowiednie kroki, polegające na wysłaniu grupy patrolowo — interwencyjnej lub zawiadomieniu policji oraz właściciela obiektu.

Co jest niezbędne, aby system wideo weryfikacji działał prawidłowo? Przede wszystkim wysokiej jakości kamery, rozmieszczone w prawidłowy sposób. Naszym klientom pomagamy w ustaleniu najlepszej lokalizacji dla kamer, dzięki czemu operator — zarówno stacji monitorowania, jak i właściciel nieruchomości — mają możliwość obserwacji newralgicznych miejsc budynku.

Lokalizacje o szczególnym znaczeniu ustalane są w oparciu o istniejące ciągi komunikacyjne, wejścia, okna, a także inne elementy infrastruktury, którymi potencjalnie można dostać się do obiektu. Kamery instalowane są także przed kluczowymi pomieszczeniami, które – ze względu choćby na wartość przechowywanych w nich rzeczy – wymagają zwiększonej ochrony.

Usługa wideo weryfikacji dedykowana jest więc klientom, poszukującym skutecznego sposobu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa obiektu, a także dysponującym systemem alarmowym z modułem włamania i napadu oraz prawidłowo rozmieszczonymi kamerami.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, obejmującej wideo weryfikację systemów alarmowych. Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i instytucjonalnymi, oferując usługi najwyższej jakości, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa chronionych obiektów.