Wideo obchody

Zapewnienie właściwej ochrony obiektów nie musi być kosztowne. Wystarczy wykorzystać nowoczesną usługę, jaką są wideo obchody. Wirtualne patrole realizowane są w obiektach z wykorzystaniem istniejących systemów kamer, według wcześniej ustalonego harmonogramu. Wszystkie zdarzenia są rejestrowane, co umożliwia archiwizację i późniejsze odtworzenie zapisów.

Wideo obchody mogą być wykorzystywane do patrolowania zarówno wnętrza obiektu, jak i terenów zewnętrznych. O określonej porze, ustalonej wcześniej z Klientem, pracownik Stacji Monitorowania uruchamia podgląd z kamer zainstalowanych w budynku, weryfikując czy nie wystąpiły zdarzenia, wymagające interwencji.

Zdalne obchody wideo to także realna oszczędność dla Klienta, który nie musi angażować pracownika ochrony fizycznej do okresowego sprawdzania stanu obiektu. Profesjonalnie realizowana usługa pozwala zidentyfikować zarówno włamanie, napad, jak i inne niebezpieczeństwa, takie jak wystąpienie pożaru czy rozszczelnienie instalacji wodnej.

Wideo obchody, które oferujemy naszym Klientom, oparte są o system alarmowy, zainstalowany w obiekcie, a także kamery, umożliwiające bieżący podgląd budynku i terenów zewnętrznych. Co więcej, obchód wykonywany jest w sposób niezauważalny dla osób postronnych, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa.

Współpracę z naszymi Klientami rozpoczynamy od weryfikacji ustawienia kamer oraz systemu alarmowego, który następnie podłączany jest do Stacji Monitorowania. Niezbędne jest także ustalenie harmonogramu wideo obchodów oraz scenariuszy postępowania, jakie będą obowiązywać operatora. Dzięki temu uzgodniony wcześniej sposób reakcji zostanie zrealizowany natychmiast po identyfikacji opisanego zagrożenia. Potwierdzeniem wykonania obchodów są zarchiwizowane nagrania, a także raport, okresowo dostarczany Klientowi.

Zapraszamy do współpracy. Pomożemy Państwu w zwiększeniu bezpieczeństwa obiektu, minimalizując jednocześnie koszty związane z ochroną mienia. Zapewniamy całodobowy monitoring obiektów, obejmujący zarówno wnętrze, jak i tereny otaczające budynek. Wystarczy skontaktować się z nami, aby otrzymać szczegółową ofertę, obejmującą wideo obchody.