Outsourcing

Outsourcing jest jedną z usług najdynamiczniej rozwijających się w naszej firmie.

W ramach powyższej usługi realizujemy dla naszych Klientów m.in. następujące usługi:

Obsługa magazynów

Pakowanie produktów

Montaż podzespołów

Techniczne zarządzanie obiektami

Dzięki korzystaniu z naszych zasobów pracowniczych nasi Klienci mogą skoncentrować się na głównym profilu swojej działalności, obniżyć koszty obsługi kadrowej oraz przerzucić odpowiedzialność za frekwencję pracowników na naszą firmę.

Skontaktuj się