Ochrona fizyczna

FIZYCZNA OCHRONA OSÓB I MIENIA

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia naszych Klientów realizujemy usługi:

  • ochrony wewnętrznej i zewnętrznej zakładów,
  • ochrony budynków użyteczności publicznej,
  • ochrony parkingów i placów,
  • zabezpieczenia obiektów o obowiązkowej ochronie,
  • zabezpieczenia imprez masowych i okolicznościowych.

W zależności od ustalonego zakresu powyższa usługa zapewnia:

  • przeciwdziałanie wejściu na chroniony teren osób nieuprawnionych,
  • zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Zleceniodawcy,
  • przeciwdziałanie powstawaniu szkód wynikających z w/w zdarzeń,
  • kontrolę ruchu osobowo – towarowego,
  • bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, życia i nietykalności osobistej osób przebywających na terenie chronionym.

Nasi pracownicy ochrony są przeszkoleni i umundurowani zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia oraz zasadami obowiązującymi w spółkach z GRUPY PIAST. W zależności od potrzeb instalujemy na obiektach naszych Klientów elektroniczne systemy monitoringu alarmowego lub wizyjnego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i raportowania służby wyposażamy pracowników ochrony w dodatkowe środki ochrony technicznej oraz rejestratory obchodów działające w czasie rzeczywistym na bazie systemów GSM.

Dla naszych Klientów przygotowujemy profesjonalne plany ochrony i wszystkie instrukcje regulujące zasady pracy pracowników ochrony (instrukcje ruchu osobowego, ruchu samochodowego, ruchu towarowego, gospodarki kluczami i inne).