Monitoring wizyjny

MONITOROWANIE SYSTEMÓW OCHRONY ELEKTRONICZNEJ I ICH MONTAŻ

Oferujemy usługi monitoringu obiektów stałych i w ruchu w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne co zapewnia niezawodny, całodobowy nadzór monitorowanego i chronionego obiektu bazujący na:

  • własnej całodobowej Stacji Monitorowania obsługiwanej we wszystkie dni w roku przez zespół kilkunastu dyspozytorów,
  • kilkunastu własnych Grupach Patrolowych i Grupach Interwencyjnych oraz sieci partnerskich Grup na terenie całego kraju,
  • monitoringu elektronicznym opierającym się na systemie czujek analizy ruchu przekazujących wszelkie informacje o zagrożeniach do naszej Stacji Monitorowania,
  • monitoringu wizyjnym opierającym się na systemie kamer wizyjnych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Jest on szczególnie przydatny do monitorowania rozległego obszaru i obiektów wielopiętrowych,
  • monitoringu GPS pojazdów opierającym się na monitorowaniu systemów elektronicznych zainstalowanych w pojazdach ruchomych, pozwalającym na nadzór w dwóch zakresach (ochrona i/lub logistyka).

W sytuacjach alarmowych, a w szczególności w przypadkach napadu niemal natychmiast informacja o tym wydarzeniu dociera do naszego dyspozytora Stacji Monitorowania, który wysyła Grupę Patrolową lub Grupę Interwencyjną na miejsce zdarzenia.

W przypadku konieczności, powiadomione zostają również inne służby takie jak policja, pogotowie ratunkowe czy straż pożarna, pogotowie energetyczne, pogotowie gazowe, pogotowie wodociągowe, służby konserwatorskie i inne.