Techniczne zarządzanie obiektami

(maintenance solutions)

Powyższa usługa polega na przekazaniu profesjonalistom odpowiedzialności za zapewnienie
i utrzymanie bezawaryjnej pracy całości infrastruktury technicznej obiektu. Główne usługi:

  • przygotowanie i wdrożenie planów zarządzania gwarancjami, obsługi technicznej budynków jeszcze na etapie budowy wg wymagań polskiego ustawodawstwa
  • dokonywanie okresowych przeglądów budowlanych, przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji,
  • bieżące utrzymanie techniczne obiektów poprzez wykonywanie czynności związanych z naprawami i usuwaniem awarii,
  • organizowanie dostaw materiałów eksploatacyjnych z naciskiem na optymalizację kosztów,
  • wsparcia personelu technicznego – usługa „Mobilny Serwis”,
  • planowanie i monitorowanie zużycia mediów celem optymalizacji kosztów,
  • dokonywanie odczytów liczników oraz podliczników mediów. Rozliczanie poszczególnych podmiotów korzystających z wewnętrznych przyłączy mediów w budynku,
  • stały monitoring i ciągłe optymalizowanie pracy urządzeń i instalacji budynku (Building Management System),
  • ciągłe poszukiwanie tańszych dostawców energii z wykorzystaniem naszej wiedzy nt. możliwości jaki daje uwolniony rynek energii i paliw,
  • prowadzenie dokumentacji właściwej dla zarządzania technicznego budynku takiej jak książki obiektów budowlanych, książki eksploatacji urządzeń, harmonogramów przeglądów, rejestrów przeglądów, konserwacji i napraw.