Jakie są zadania grupy interwencyjnej?

W profesjonalnych firmach ochroniarskich grupa interwencyjna jest sektorem mającym wspierać działania patroli interwencyjnych. Z tego powodu zakres jej obowiązków jest znacznie szerszy, ma też możliwość posługiwania się bronią palną.

Do głównych zadań grupy interwencyjnej należy szeroko zakrojona ochrona mienia, w tym ochrona budynków. Są to więc wszelkie działania mające na celu zatrzymanie sprawców zdarzenia, zabezpieczenia miejsca oraz ewentualnych dowodów. Do zadań osób pracujących w grupach interwencyjnych należy też ochrona życia oraz zdrowia klientów. Jakie jeszcze są zadania grupy interwencyjnej i kto może skorzystać z jej usług?

Czym jest grupa interwencyjna?

Grupa interwencyjna jest częścią systemu ochrony mienia oraz ochrony budynków. Składa się z przynajmniej dwóch osób, przy czym jedna z nich powinna posiadać na wyposażeniu broń palną. Grupa przyjeżdżająca na wezwania ma niezbędne umiejętności oraz przeszkolenie, które pozwala jej na użycie środków przymusu bezpośredniego, jeśli będzie tego wymagała sytuacja. Obszarem działania ochrony grupy interwencyjnej jest cały budynek i jego obszar.

Jaki jest zakres ochrony grupy interwencyjnej?

Do zakresu obowiązków, czyli zakresu ochrony grupy interwencyjnej, należy szeroko rozumiana ochrona mienia oraz ochrona budynków, a także zdrowia i życia osób będących w ich bezpośrednim zagrożeniu w czasie niebezpiecznego incydentu.

Wezwana na miejsce grupa interwencyjna musi najpierw unieszkodliwić napastników oraz zatrzymać wszystkich sprawców zdarzenia. Następnie musi zabezpieczyć cały teren, w tym ewentualne dowody rzeczowe, mogące posłużyć w sprawie. Jeśli tego wymaga sytuacja, grupa interwencyjna odpiera ataki, zamachy i włamania, a także im przeciwdziała. Złapani sprawcy takich zdarzeń są przekazywani odpowiednim organom.

Jeśli w miejscu zdarzenia są osoby poszkodowane lub ranne, osoby zatrudnione w patrolach grup interwencyjnych udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej. Do ich obowiązków należy też kontrolowanie pracy innych agentów ochrony, patrolowane czy asysta przy różnego rodzaju działaniach na terenie ochranianego obiektu. Najważniejszym zadaniem jest więc prewencja, aby nie dochodziło do podobnych zdarzeń.

Kto może skorzystać z ochrony grupy interwencyjnej?

Ochrona grupy interwencyjnej przeznaczona jest dla wszystkich korzystających z usług firm ochroniarskich, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Profesjonalne usługi ochroniarskie obejmują swoim zakresem znacznie szersze pole, w tym system monitoringu i alarmowania o zagrożeniach. Grupa interwencyjna zaczyna działać w chwili wezwania jej do obiektu. Jeśli szukasz profesjonalnej ochrony dla swojej firmy bądź domu, warto przyjrzeć się z bliska ofercie firmy PIAST GROUP.

Metody działania grupy interwencyjnej

Obowiązki, możliwości oraz zasady działania grup interwencyjnych określa ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji z dnia 21 października 2011 roku.

Zgodnie z nimi przyjeżdżający na wezwanie patrol grupy interwencyjnej powinien liczyć minimum 2 osoby, w tym jedną uzbrojoną w broń palną. Pracownicy ochrony mogą być wyposażeni w pistolety, rewolwery, karabiny maszynowe oraz karabinki, strzelby gładkolufowe, paralizatory elektryczne oraz pałki obezwładniające. W razie konieczności możliwe jest ich zastosowanie w celu ujęcia sprawców lub ochrony życia bądź zdrowia osób przebywających na terenie chronionego obiektu.

Pracę grup interwencyjnych wspiera również m.in. rozbudowany system monitoringu.

Udostępnij: