RODO

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych Piotra Kowalczuk, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: piotrkowalczuk@piast.info.pl lub pod numerem telefonu: +48 602 495 382 oraz pisemnie na adres siedziby.

Dokumenty do pobrania:

Uchwala_09_2019_RODO_ZAL_1_KLAUZULA INFORMACYJNA – ADMINISTROWANIE DANYCH AKTUALIZACJA PATROL.pdf Uchwala_027_2019_RODO_ZAL_1_KLAUZULA INFORMACYJNA – ADMINISTROWANIE DANYCH AKTUALIZACJA BS.pdf Uchwala_040_2019_RODO_ZAL_1_KLAUZULA INFORMACYJNA – ADMINISTROWANIE DANYCH AKTUALIZACJA PG.pdf