Od czego jest patrol interwencyjny?

Patrolem interwencyjnym nazywa się działania, mające na celu ochronię ludzi i mienia w ochranianym obiekcie, które mogą być wykonywana przez tzw. grupę interwencyjną. W jej skład muszą wchodzić przynajmniej dwie osoby, posiadające kwalifikacje ochroniarskie i odpowiednie przeszkolenie, a jedna z nich musi dysponować bronią palną. Oczywiście od patrolu interwencyjnego wymaga się konkretnych działań. Od czego więc jest patrol interwencyjny?

Głównym obszarem działania takich grup jest reagowanie na wezwania do ochranianego punktu, gdzie miał miejsce napad, włamanie lub kradzież. Profesjonalny patrol interwencyjny może również wykonywać typowe akcje ratownicze na terenie danego budynku. Usługi patrolu interwencyjnego można wynająć, podnosząc tym samym bezpieczeństwo i prestiż miejsca.

Jak działa patrol interwencyjny?

W polskim prawie są jasne określone zasady (na podstawie odpowiednich ustaw i rozporządzeń), na jakich działają grupy interwencyjne i zadania, jakie w ramach swojej pracy mają do wykonania. Zgodnie z nimi, patrol interwencyjny może stać się grupą interwencyjną, jeśli grupa ta będzie składać się z minimum dwóch osób, a jedna z nich będzie mieć przy sobie broń palną. W każdym innym przypadku mówimy o patrolu interwencyjnym, którego zakres działań pozostaje jednak bez zmian. Od czego więc jest patrol interwencyjny?

Jeśli chodzi o grupę interwencyjną, zadania jej są ściśle określone: mają reagować na wszelkie otrzymywane zgłoszenia. Przede wszystkim chodzi o udaremnianie napadów, włamań i kradzieży. Wezwana na miejsce jednostka potrafi poradzić sobie w trudnych i stresujących sytuacjach, ponieważ posiada w tym zakresie gruntowne przeszkolenie. Jej zadaniem jest również zatrzymanie sprawców incydentu, zabezpieczenie śladów i dowodów na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu służb. Podsumowując, patrol interwencyjny reaguje na każde wezwanie związane z podejrzeniem zaistnienia niebezpiecznego incydentu. Pracownicy ochrony pojawiają się na miejscu i weryfikują zagrożenie, podejmując w tym celu odpowiednie środki. Czasem zakres działania takiej grupy jest rozszerzony o dodatkowe usługi, np. przeciwdziałanie skutkom pożaru czy zalania, a nawet pomoc w ewakuacji z miejsca zdarzenia.

Uprawnienia grupy interwencyjnej – ochrona

Zgodnie z przepisami, odpowiednio wykwalifikowany patrol interwencyjny może posługiwać się bronią palną o kalibrze od 6 do 12 mm oraz pistoletami maszynowymi również o kalibrze od 6 do 12 mm, strzelbami gładkolufowymi o kalibrze 12 mm oraz karabinkami o kalibrze od 5,45 do 7,62 mm. Grupie interwencyjnej do ochrony może służyć także paralizator elektryczny, którego prąd w obwodzie nie może przekroczyć wartości 10 mA. Jednak podstawowym wyposażeniem patrolu interwencyjnego jest pałka obezwładniająca oraz kajdanki. Osoby odpowiadające za ochronię osób i mienia mają prawo posługiwać się siłą fizyczną i stosować środki przymusu bezpośredniego.

Wynajęcie usług patrolu interwencyjnego i połączenie go z innymi systemami ochrony, np. monitoringiem czy zaawansowanymi systemami alarmowymi, znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa w danym miejscu. Najczęściej na kompleksowe usługi, obejmującą wykonywaną przez grupę interwencyjną ochronę, decydują się posiadacze hurtowni, dobrze zaopatrzonych sklepów, jubilerzy czy banki. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby taką ochronę rozszerzyć również np. na prywatne posesje.

Profesjonalne i kompleksowe usługi w tym zakresie oferuje PIAST GROUP SP. Z O.O.

Udostępnij: